/
Thiền dành cho mọi người. 
Chương trình Online qua Zoom được hướng dẫn bởi cô 
Bùi Châu Đảo, một Huấn luyện viên Yoga nhiều năm và cũng là một người thực hành thiền hơn 8 năm. Thiền giúp cô thay đổi 
sâu sắc và tích cực. Chia sẻ thiền là niềm hạnh phúc của cô.
Thiền giữa đời thường
Hoàn toàn miễn phí
Gồm 30 phút chia sẻ - 
30 phút thực hành thiền
Đây thật sự là một phương pháp thiền dành cho 
bất kỳ ai muốn sống một cuộc đời tối giản, hiệu quả, thành công và hạnh phúc trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Một phương pháp Thiền giản dị, dễ tiếp cận nhất 
nhưng mang tính ứng dụng vào thực tiễn cao
Đăng ký để nhận link Zoom 
tham gia qua email hàng tuần